Om Affecta Psykiatrimottagning

Vi är Hallands mest besökta, privata psykiatrimottagning. Här finns specialistläkare i psykiatri, specialistsjuksköterskor, sjuksköterska, psykoterapeuter, psykologer, rehabkorrdinator/arbetsterapeut och sekreterare. 

 

Avvikande tider under våren 2022:

Torsdagen den 14/4 stänger mottagningen kl.12:00

Fredagen 27/5 är mottagningen stängd

2022-02-28

Nationell patientenkät -Sveriges Regioner i samverkan

Rätten att bli hörd ger kraft att förändra

Just nu genomförs en undersökning av patienters upplevelser och erfarenheter av vården inom psykiatrin. Du kan bli slumpmässigt utvald att delta i undersökningen. Du kommer då att får en förfrågan via din inkorg hos 1177 om att delta i Nationell patientenkät. Du svarar enkelt på webben, där enkäten också finns översatt till flera språk.
Detta förutsätter att du har ett konto hos 1177 och att du tillåter att 1177 skickar notiser till dig. Om du inte har ett konto på 1177 och har blivit utvald får du en pappersenkät via posten. Dina svar är anonyma.
Bra vård skapas tillsammans Det här är en chans att påverka och ge återkoppling direkt till hälso- och sjukvården. Vi hoppas att du tar dig tid att göra det. När fler engagerar sig skapas förutsättningar att förbättra vården för alla.
Mer information finns på https://patientenkat.se/

 

I samråd med Region Halland kommer Affecta psykiatrimottagning lägga ut journalen via www.1177.se från och med 2021-11-15.

Journalen kommer att visas och kommer att kunna läsas från 2020-01-01 och framåt.

 

KONTAKTA OSS: 

  • Via www.1177.se. Gällande alla ärenden 
  • Telefon 035- 21 58 00. kl: 08:30-09:30 helgfri vardag 

 

 

Inriktning

Affecta Psykiatri AB driver sedan 2008 en öppenvårdsmottagning i privat regi med fokus på patienter som har en psykiatrisk problematik, främst depression, bipolära sjukdomar och ADHD/ADD. Ångestsjukdomar, Autismspektrumstörning, Personlighetsstörningar eller Berondesjukdomar ingår inte. Behandlingarna följer internationella och nationella riktlinjer och syftar i första hand till full remission av symtom, förbättrad funktionsförmåga och höjd livskvalitet för den enskilde. Sedan 2014 har vi avtal med Region Halland i det specialiserade vårdvalet. För dig som patient innebär det att du betalar samma avgift som i offentlig vård. 

Personal Affecta Psykiatrimottagning

En första kontakt

Alla patienter har rätt att söka vård på Affecta.

Du kan antingen söka via egenremiss eller remiss från annan vårdgivare. Remisserna bedöms utifrån psykiatrisk problematik och uppdraget inom det specialiserade vårdvalet. Därefter får patienten/vårdgivaren ett skriftligt besked. 

Du når oss i Halmstad på telefon 035- 21 58 00, helgfria vardagar mellan 8:30-9:30.
Mottagningen är stängd alla röda dagar, kvällar och helger.

Kontaktar oss via www.1177.se för alla dina ärenden.

 

Välkommen att kontakta oss på Affecta psykiatri.