Om Affecta Psykiatrimottagning

Vi är Hallands mest besökta, privata psykiatrimottagning. Här finns psykiatriker, psykiatrisjuksköterskor, sjuksköterska, psykoterapeuter, psykolog och sekreterare. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du upplever problem med din psykiska hälsa.

Vi finns i Halmstad.

Niklas Ekdal

Inriktning

Affecta Psykiatri AB driver sedan 2008 en öppenvårdsmottagning i privat regi med fokus på patienter som har en psykiatrisk problematik, främst depression, bipolära sjukdomar och ADHD/ADD. Behandlingarna följer internationella och nationella riktlinjer och syftar i första hand till full remission av symtom, förbättrad funktionsförmåga och höjd livskvalitet för den enskilde. Sedan 2014 har vi avtal med Region Halland i det specialiserade vårdvalet. För dig som patient innebär det att du betalar samma avgift som i offentlig vård. 

Personal Affecta Psykiatrimottagning

En första kontakt

Alla patienter har rätt att söka vård på Affecta.

Du kan antingen söka via egenremiss eller remiss från annan vårdgivare. Remisserna bedöms utifrån psykiatrisk problematik och uppdraget inom det specialiserade vårdvalet. Därefter får patienten/vårdgivaren ett skriftligt besked. 

Du når oss i Halmstad på telefon 035- 21 58 00, helgfria vardagar mellan 8:30-10:00.

Du kan även mejla oss på halmstad@affecta.nu 

EGENREMISS. 

Fyll i alla uppgifter, skriv ut dokumentet, skriv under på angiven plats och posta till:

Affecta Psykiatrimottagning  
Sperlingsgatan 5  
302 48 HALMSTAD 

OBS! Vid återbud mindre än 24 timmar före avsatt tid eller vid uteblivande debiteras patientavgift + administrationsavgift! 

Klicka här

Välkommen att kontakta oss på Affecta psykiatri.