Om Affecta Psykiatrimottagning

Vi är Hallands mest besökta, privata psykiatrimottagning. Här finns psykiatriker, psykiatrisjuksköterskor, sjuksköterska och psykolog. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du upplever problem med din psykiska hälsa. Vi finns i både Halmstad och Falkenberg.

 

 

Inriktning

Affecta Psykiatri AB bedriver sedan 2008 en öppenvårdsmottagning i privat regi med fokus på patienter som har en psykiatrisk problematik, främst depression, bipolära sjukdomar, ångestsjukdomar och ADHD/ADD. Behandlingarna följer internationella och nationella riktlinjer och syftar i första hand till full remission av symtom, förbättrad funktionsförmåga och höjd livskvalitet för den enskilde. 

Personal Affecta Psykiatrimottagning

En första kontakt

Alla patienter är välkomna till oss på ett första besök för bedömning. 
Vi går då tillsammans igenom vad du upplever som problem, vilka symptom du har och hur din funktion i vardagen är. Vi diskuterar diagnos och vilken behandling som skulle kunna ha effekt. 

Du når oss i Halmstad på telefon 035- 21 58 00, Falkenberg 0346-734110 helgfri vardagar mellan 8:30-10:00.

Du kan även mejla oss på halmstad@affecta.nu eller till vår nya mottagning i Falkenberg, falkenberg@affecta.nu.

Här kan du fylla i din egenremiss. 

Fyll i alla uppgifter, skriv ut dokumentet, skriv under på angiven plats och posta till:

Affecta Psykiatrimottagning  
Sperlingsgatan 5  
302 48 HALMSTAD 

OBS! Vid återbud mindre än 24 timmar före avsatt tid eller vid uteblivande debiteras patientavgift + administrationsavgift! 

Klicka här

Välkommen att kontakta oss på Affecta psykiatri.