Om Affecta Psykiatrimottagning

Vi är Hallands mest besökta, privata psykiatrimottagning. Här finns specialistläkare i psykiatri, specialistsjuksköterskor, sjuksköterska, psykoterapeuter, psykolog och sekreterare. 

Vi söker en Arbetsterapeut med 75% anställning varav 50 % kommer att vara som Rehabkoordinator.

Syftet med rehabkoordinatorns arbete är att underlätta återgång i arbete, förebygga och optimera sjukskrivning ur ett patientperspektiv. Uppgiften är i första hand att vara samordnare av de åtgärder som bedöms värdefulla för utvecklingen av en kvalitetssäkrad, enhetlig, rättssäker och jämställd sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess för patienter med nedsatt arbetsförmåga. Dessutom är koordinatorns uppgift att vara samarbetspartner till andra rehabiliteringsaktörer internt i hälso- och sjukvården, såväl som externt till myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.Som rehabkoordinator är uppgiften att ge stöd och råd till enskilda patienter kring sjukskrivning och rehabilitering, vara rådgivare och kunskapsförmedlare till övriga medarbetare på mottagningen samt gentemot arbetsgivare,

I det kliniska arbetet som Arbetsterapeut ingår att hjälpa patienter med nedsatt funktionsförmåga tex p ga svårbehandlad depression, utmattningssyndrom eller neuropsykiatriskt funktionshinder, för att bättre klara det vardagliga livet. Detta arbete utförs i samråd med övrig personal som är engagerade i behandlingen.

För att klara av och trivas med uppdraget behöver du kunna samarbeta, eftersom mycket av arbetet görs i team runt patienten, men du måste också ha förmåga att arbeta självständigt och kunna fatta beslut inom ditt kompetensområde.

Vi är en privat psykiatrimottagning med avtal med Region Halland inom det specialiserade vårdvalet. Vi är idag 13 medarbetare på mottagningen.

Huvuddelen av våra patienter har återkommande och svårbehandlad depression, bipolär sjukdom och ADHD/ADD. Vi vinnlägger oss om ett stort patientfokus och nära samarbete mellan kollegor på mottagningen.

Hör av dig till

Lars Häggström, lars.haggstrom@affecta.nu 070 5286754

Katrin Häggström-Westberg katrin.haggstrom.westberg@affecta.nu 076 1412513

Monica Lundström monica.lundstrom@affecta.nu 070 3817970

 

Från och med dagens 2021-03-15

kommer inte Affecta skicka ut papperskallelse automatiskt.

  • Du kan alltid se din bokade tid via www.1177.se när du loggar in med ditt mobila BankID
  • Du får SMS innan besöket
  • Om du ändå önskar papperskallelse får du själv säga till om detta

 

OBS! Tyvärr få INGA ANHÖRIGA medverka under besök eller befinna sig i väntrummet under pågående COVID-19

Angående Corona-viruset fortgår Hälso-och Sjukvårdens verksamhet oförändrat, också på Affecta Psykiatrimottagning som har öppet normala tider. Personalen är noga med hygien och handsprit finns på mottagningens reception.

Om du har de minsta symtom på infektion – hosta, snuva, halsont, feber – har vi möjlighet att ändra besök till telefon, eller Skype/Zoom. Logga in med ditt Bank id på vår mottagning via www.1177.se så kommer vi att bekräfta ändringen av besöket i svar till dig som patient.

För mer information se följande länk:  https://www.regionhalland.se/om-region-halland/smittskydd/information-om-det-nya-coronaviruset/

 

Avvikande öppettider våren 2021.

30/4-Stänger mottagningen kl.12.00

14/5- Stängt

4/6- Stängt

Röda dagar- Stängt

 

KONTAKTA OSS: 

  • Via www.1177.se. Gällande alla ärenden 
  • Telefon 035- 21 58 00. kl: 08:30-09:30 helgfri vardag 

 

 

Inriktning

Affecta Psykiatri AB driver sedan 2008 en öppenvårdsmottagning i privat regi med fokus på patienter som har en psykiatrisk problematik, främst depression, bipolära sjukdomar och ADHD/ADD. Berondesjukdomar ingår inte. Behandlingarna följer internationella och nationella riktlinjer och syftar i första hand till full remission av symtom, förbättrad funktionsförmåga och höjd livskvalitet för den enskilde. Sedan 2014 har vi avtal med Region Halland i det specialiserade vårdvalet. För dig som patient innebär det att du betalar samma avgift som i offentlig vård. 

Personal Affecta Psykiatrimottagning

En första kontakt

Alla patienter har rätt att söka vård på Affecta.

Du kan antingen söka via egenremiss eller remiss från annan vårdgivare. Remisserna bedöms utifrån psykiatrisk problematik och uppdraget inom det specialiserade vårdvalet. Därefter får patienten/vårdgivaren ett skriftligt besked. 

Du når oss i Halmstad på telefon 035- 21 58 00, helgfria vardagar mellan 8:30-9:30.
Mottagningen är stängd alla röda dagar, kvällar och helger.

Kontaktar oss via www.1177.se för alla dina ärenden.

 

Välkommen att kontakta oss på Affecta psykiatri.