Om Affecta Psykiatrimottagning

Vi är Hallands mest besökta, privata psykiatrimottagning. Här finns specialistläkare i psykiatri, specialistsjuksköterskor, sjuksköterska, psykoterapeuter, psykolog och sekreterare. 

I samråd med Region Halland kommer Affecta psykiatrimottagning lägga ut journalen via www.1177.se från och med 2021-11-15.

Journalen kommer att visas och kommer att kunna läsas från 2020-01-01 och framåt.

 

Avvikande öppettider under hösten och Jul och Nyår 2021

Mottagningen är stängd fredagen 10/12

Mottagningen stänger torsdagen 23/12 kl.12:00

Under Jul och Nyår är det stängt på röda dagar. Mellandagarna har vi öppet mottagningen som vanligt.

 

Från och med dagens 2021-03-15

kommer inte Affecta skicka ut papperskallelse automatiskt.

  • Du kan alltid se din bokade tid via www.1177.se när du loggar in med ditt mobila BankID
  • Du får SMS innan besöket
  • Om du ändå önskar papperskallelse får du själv säga till om detta

Angående Corona-viruset fortgår Hälso-och Sjukvårdens verksamhet oförändrat, också på Affecta Psykiatrimottagning som har öppet normala tider. Personalen är noga med hygien och handsprit finns på mottagningens reception.

Om du har de minsta symtom på infektion – hosta, snuva, halsont, feber – har vi möjlighet att ändra besök till telefon, eller Skype/Zoom. Logga in med ditt Bank id på vår mottagning via www.1177.se så kommer vi att bekräfta ändringen av besöket i svar till dig som patient.

För mer information se följande länk:  https://www.regionhalland.se/om-region-halland/smittskydd/information-om-det-nya-coronaviruset/

KONTAKTA OSS: 

  • Via www.1177.se. Gällande alla ärenden 
  • Telefon 035- 21 58 00. kl: 08:30-09:30 helgfri vardag 

 

 

Inriktning

Affecta Psykiatri AB driver sedan 2008 en öppenvårdsmottagning i privat regi med fokus på patienter som har en psykiatrisk problematik, främst depression, bipolära sjukdomar och ADHD/ADD. Ångestsjukdomar, Autismspektrumstörning, Personlighetsstörningar eller Berondesjukdomar ingår inte. Behandlingarna följer internationella och nationella riktlinjer och syftar i första hand till full remission av symtom, förbättrad funktionsförmåga och höjd livskvalitet för den enskilde. Sedan 2014 har vi avtal med Region Halland i det specialiserade vårdvalet. För dig som patient innebär det att du betalar samma avgift som i offentlig vård. 

Personal Affecta Psykiatrimottagning

En första kontakt

Alla patienter har rätt att söka vård på Affecta.

Du kan antingen söka via egenremiss eller remiss från annan vårdgivare. Remisserna bedöms utifrån psykiatrisk problematik och uppdraget inom det specialiserade vårdvalet. Därefter får patienten/vårdgivaren ett skriftligt besked. 

Du når oss i Halmstad på telefon 035- 21 58 00, helgfria vardagar mellan 8:30-9:30.
Mottagningen är stängd alla röda dagar, kvällar och helger.

Kontaktar oss via www.1177.se för alla dina ärenden.

 

Välkommen att kontakta oss på Affecta psykiatri.