Välkommen till vår öppenvårdsmottagning i Halmstad

Affecta Psykiatrimottagning är en arbetsplats med en värdegrund som vill präglas av patient-och kund fokus med följande kärnvärden: Gott bemötande, Kompetens, & Respekt. Vår medarbetarpolicy är att tillsammans, utifrån vår inriktning och verksamhetsidé, skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar till initiativ och utveckling på en långsiktigt trygg arbetsplats. 

På Affecta öppenvårdsmottagning tjänstgör ibland läkare och sjuksköterskor under specialistutbildning. Om de är med på ett mottagningsbesök kommer du alltid att tillfrågas innan. Enskilda läkarbesök till läkare under specialistutbildning – ST läkare – följs alltid upp av psykiatrisk specialist under handledning. Om det behövs sker också kompletterande besök till psykiater.

Lars Häggström

Lars Häggström

Specialistläkare i psykiatri

Verksamhetschef

Katrin Häggström Westberg

Katrin Häggström Westberg

Specialistsjuksköterska i psykiatri

Fil. dr Hälsa och Livsstil

Monica Lundström

Monica Lundström

Specialistsjuksköterska i psykiatri

Enhetschef
 

Sofia Rapp Specialistläkare

Specialistläkare i psykiatri

Stefan Ohlson

Stefan Ohlson

Specialistläkare i psykiatri

Åsa Hayes Olofsson

Sjuksköterska

Anette Persson Wikström, psykoterapeut,

Anette Persson Wikström

Psykoterapeut

Marianne Haraldsson, psykoterapeut

Marianne Haraldsson

Psykoterapeut 

Michelle Söderberg

Michelle Söderberg

Specialistsjuksköterska i psykiatri

Amanda Ekegren Ewaldh

Amanda Ekegren Ewaldh

Sjuksköterska

Frida Christiansson

Frida Christiansson

Rehabkoordinator/ Arbetsterapeut

Marie Fröidh medicinsk sekreterare

Medicinsk sekreterare

Annika Filipsson medicinsk sekreterare

Annika Filipsson

Medicinsk sekreterare