Välkommen till vår öppenvårdsmottagning i Halmstad

Affecta Psykiatrimottagning är en arbetsplats med en värdegrund som vill präglas av patient-och kund fokus med följande kärnvärden: Gott bemötande, Kompetens, & Respekt. Vår medarbetarpolicy är att tillsammans, utifrån vår inriktning och verksamhetsidé, skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar till initiativ och utveckling på en långsiktigt trygg arbetsplats. 

På Affecta öppenvårdsmottagning tjänstgör ibland läkare och sjuksköterskor under specialistutbildning. Om de är med på ett mottagningsbesök kommer du alltid att tillfrågas innan. Enskilda läkarbesök till läkare under specialistutbildning – ST läkare – följs alltid upp av psykiatrisk specialist under handledning. Om det behövs sker också kompletterande besök till psykiater.

Lars Häggström

Lars Häggström

Psykiater, vd

Katrin Häggström Westberg

Katrin Häggström Westberg

Psykiatrisjuksköterska, verksamhetschef

Monica Lundström

Monica Lundström

Psykiatrisjuksköterska, avdelningschef
KBT Steg 1

Lars Gidlund

Lars Gidlund

Psykiater, överläkare

Veronika Balogh

Veronika Balogh

Psykiater, överläkare

Martin Zemlicka, psykolog

Martin Zemlicka

Psykolog

Anette Persson Wikström, psykoterapeut,

Anette Persson Wikström

Psykoterapeut

Marianne Haraldsson, psykoterapeut

Marianne Haraldsson

Psykoterapeut 

Jennie Lindholm, psykiatrisjuksköterska

Jennie Lindholm

Psykiatrisjuksköterska 

 Margareta Wahlström, sjuksköterska

Margareta Wahlström

Sjuksköterska

Elisabet Grave administrativ assistent

Elisabet Grave

Administrativ assistent

Annika Filipsson medicinsk sekreterare

Annika Filipsson

Medicinsk sekreterare

GunBritt Engström-Westberg

GunBritt Engström-Westberg

Ekonomi

Anita Berner-Pahl

Anita Berner-Pahl

Medicinsk sekreterare