Lövverk

Kontakta Affecta Psykiatrimottagning vid psykisk ohälsa

Välkommen till vår mottagning

Vad kostar det?

Vi ingår i Region Hallands satsning för det specialiserade vårdvalet psykiatri.
Patientavgiften är 300 kr till läkare och 100 kr till psykiatrisjuksköterska, psykoterapeut eller psykolog om du har någon av följande diagnoser: depression, bipolär sjukdom, ADHD/ADD. 
Frikort gäller. 

Avgifter för intyg debiteras enligt samma taxa som region Halland.

Andra diagnoser ersätts ej av Vårdval Plus och debiterar annan taxa, alternativt kan du som patient bli hänvisad till annan vårdgivare. Om du t ex får diagnosen Ångestsjukdom/syndrom så ingår inte detta i det specialiserade vårdvalet och Region Halland ersätter inte dina besök. Likaså kan du bli hänvisad till vårdcentral om dina besvär inte faller inom vårt uppdrag.

När kan jag komma?
Vi strävar alltid efter att hålla ned väntetiden för våra patienter. För dig som är akut sjuk och/ eller upplever situationen som livshotande ring 112. Du kan även få hjälp genom att ringa 1177.

Nästa steg:
Behandlingen läggs upp beroende på hur du mår och vilken diagnos du får. Det vanliga är att du blir patient hos oss under en tid men beroende på vilken diagnos/ behov av vård som du har kan vi komma att hänvisa dig till t ex din distriktsläkare, den offentligt drivna psykiatrin eller sjukhus. Vår målsättning är att du ska uppnå långsiktiga psykisk hälsa och ökad livskvalitet.

 

 

 

Region Halland och Vårdval Plus