Forskning/Läkemedelsstudier

På Affecta Psykiatrimottagning finns ett intresse för nya behandlingar av psykiska sjukdomar. Vi bevakar internationella och nationella kongresser och försöker använda ny kunskap i den kliniska vardagen.

Vi deltar sedan 2008 I läkemedelsstudier, vilket innebär forskning och utveckling av nya mediciner mot depression, ångesttillstånd, bipolär sjukdom och ADHD. Alla studier är noggrant kontrollerade enligt internationella etiska regler och förordningar. De är godkända av en Etisk kommitté vid ett svenskt universitet samt Läkemedelsverket.

Syftet med studierna är att få fram läkemedel med förbättrad effekt och minskade biverkningar.
Om du blir tillfrågad om att delta i en studie är detta alltid helt frivilligt och du har rätt att avbryta studien när du vill, utan att behöva ange motiv.

 

Aktuell läkemedelsstudier
Ketamin är ett preparat som uppmärksammats mycket de senaste åren då det har visat sig ha förvånansvärt snabb effect vid behandlingssvår depression. Problemet är att medicinen bara kunnat administreras intravenöst, alltså I form av dropp behandling och att effekten då varit kortvarig.

Vi har en pågående studie på ketamine administrerad som nässpray upptill annan antidepressiv medicinering och vi tar inte in fler patienter till denna studie. 
 

Livsstilsfrågor
Fysisk aktivitet och kost är två viktiga forskningsområden då det gäller psykisk sjukdom och ohälsa. Vi följer denna forskning och du kan komma att få rådgivning vad gäller livsstilsfrågor.


Samverkan med Högskolan I Halmstad
Affecta Psykiatri AB samverkar med Högskolan I Halmstad och för närvarande deltar en medarbetare i en doktorandutbildning med fokus på barns- och ungdomars psykiska hälsa I Halmstad.
www.halsoinnovation.se