Strandbild

Utbildning och föreläsningar

Medarbetare på Affecta psykiatrimottagning erbjuder utbildningar/föreläsningar: 

Lars Häggström har mångårig erfarenhet av utbildning i affektiva sjukdomar som depression och bipolär sjukdom, självmordsprevention, ångestsjukdomar och ADHD/ADD. Utbildningarna/föreläsningarna gäller åldersgrupperna 16-18 år, 18-65 år samt äldre. Ett specialintresse är psykisk ohälsa under graviditet.

Katrin Häggström Westberg föreläser om Motiverande samtal (MI). Hon är också doktorand på Högskolan i Halmstad vad gäller ungdomars psykiska hälsa/ohälsa och psykosociala faktorer som påverkar hälsoprofilen i dessa åldersgrupper.

Är ni intresserade av att boka föreläsning kontakta oss på kontakt@affecta.nu